Hvad arbejder vi for

Virksomheder i vækst​

 • Faxe Kommune skal være de selvstændiges paradis
 • Vi skal øge antallet af private arbejdspladser – både små og store
 • Kommunen skal være konkurrencedygtige på både pris og service
 • Vi skal fremme privat erhverv i alle sektorer og hele kommunen
 • Kommunen skal så vidt muligt købe varer og ydelser lokalt
 • Erhvervsservice skal aktivt promovere virksomheder både i og udenfor kommunen
 • Vi skal tænke nyt og samtidigt kopiere de bedste idéer fra andre kommuner

Glade og flere borgere

 • Vi skal stoppe centraliseringen af kommunens aktiviteter og services
 • Vi skal øge demokratiet. Drop konsulenterne. Spørg borgerne.
 • Lad pengene følge borgerne så de selv kan vælge institutioner og behandlinger
 • Vi skal understøtte initiativer og aktiviteter fra private og foreninger i hele kommunen
 • Borgerne skal i centrum. Fokus på resultater og tilfredshed. Ikke på ‘processen’
 • Drop ligegyldige reklamekampagner og behandl borgerne ordentligt. Fortæl de gode historier. Så kommer tilflytterne af sig selv

Mindre bureaukrati, mere menneske

 • Vi ønsker ganske enkelt mere service og værdi for pengene.
 • Iflg CEPOS kan Faxe Kommune spare 157 mio. om året, hvis man har samme omkostningsniveau i forhold til serviceniveauet som landets mest effektive kommuner
 • Ligegyldige skemaer skal erstattes med menneskekontakt og faglighed
 • Vi vil give kompetencerne tilbage til kommunens medarbejdere
 • Sagsbehandlingstiden skal nedsættes for både borgere og virksomheder
 • Stop projektmageri og hold fokus på kernevelfærden
 • Kommunen er til for borgernes skyld. Ikke omvendt.
 • Drop det kommunale ‘New Speak’ reklamesprog. Tal dansk og vær troværdige.

Nærdemokrati, borgerinddragelse

 • Borgerne ved, hvad der er bedst i deres lokalområde
 • Vi skal bakke op om initiativer i lokalområderne
 • Stop serviceforringelserne i de mindre bysamfund
 • Mere direkte demokrati i beslutninger om udsmykninger, byfornyelse og kultur
 • Kommunen skal ikke stå i vejen for oprettelse af private institutioner
 • Øget selvstyre til kommunens institutioner. Vi stoler på de dygtige ledere og medarbejdere selv kan styre budgetter og drift.
 • Vi vil gøre Faxe Kommune til et sted, hvor man er stolt af at bo
1
Borger stemte LA 21 nov. 2017
27.2 %
Kommuneskatten
0
Tilvækst i borgere
1
Antal læserbreve

Liberal alliance Faxe Består af:

Sager vi følger nøje

Spildevandet i Faxe kommune

Vi følger sagerne omkring spildevands påbud i Faxe Kommune, da vi ikke mener at det er holdbart at vores borger tromles af administrationen.

Børn og Læring

Skolerne i Faxe har formået at løfte antallet af elever og tilmed modtaget første del af regerings "fagligt løft"-pulje!
Vigtigst af alt, er der nu endnu flere børn, der har mulighed for at opnå deres drømmejob og videre uddannelse.

Erhvervslivet

Aktiv erhvervspolitik
Effektiv myndighedsbehandling
Flere selvstændige

Hvad siger Mikkel Dam

Et bredt flertal af folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Det betyder, at fem års jerngreb om folkeskolen nu er løsnet op. Det er vi rigtig glade for. Både LA og SF har kæmpet hårdt for at sikre mere frihed til skolerne.
 
Aftalen betyder blandt andet, at skoledagen bliver kortere for de mindste børn. Her bliver skoleugen 2 ¼ time kortere. For de resterende klassetrin betyder aftalen en øget frihed til lokalt at konvertere timer om, så der i stedet kommer flere voksne i undervisningen, samtidig med at skoleugen afkortes. Det er der brug for. Det er vigtigt, at der fokuseres på kvalitet frem for kvantitet, hvor alle børn både bliver set og hørt.
 
Skolerne i Faxe Kommune er allerede nu i gang med at planlægge næste skoleår. Og en opfordringer herfra skal være: Brug aftalen - og gør skoledagen kortere. Der er ikke bevis for, at lange skoledage gør eleverne dygtigere. Det er i stedet kvaliteten af de timer, som børnene har, der virkelig betyder noget. Aftalen er et frihedsbrev til jer, hvor I får mulighed og plads til lokalt at vægte indhold.
 
Brug pengene, som I sparer ved afkortningen til at skabe en mere varieret skoledag, hvor nysgerrigheden hos børnene prioriteres, og hvor undervisningen skabes ud fra den aktuelle kontekst. Det kan være læseforløb, åben skole, projektuger eller større prioritering af linje-profil fagene. Lyt til eleverne - Hvad vil de? Medindflydelse og elevselvstændighed er en kæmpe motivationsfaktor. Og dette er bare få eksempler, der skaber værdi for eleverne - også i Faxe.
Mikkel Billis Dam
Byrådsmedlem, Formand for Børn og Unge

Indlæg i pressen

Se alle nyheder

Har du lyst til at

Blive en del af teamet

Hjælpe teamet på lige din måde

Folketingsvalg 2019 - Kandidater i vores kreds

EU valg 2019 - Kandidater