Først og fremmest glæder jeg mig over din interesse for børneområdet. En investering i bedre normeringer er et væsentligt udgangspunkt for at kunne sikre vores børn, sunde og trygge forhold.

I dit indlæg sætter du spørgsmålstegn ved rækkevidden af de vedtagne ni millioner, der er tilført området fra budget 19.

En økonomisk indsprøjtning på ni millioner sikrer, at Faxe Kommune kommer op på det allerede politisk besluttede antal børn per voksen. Ændringen vil betyde en reel-normering, der kommer op på et mere acceptabelt niveau end førhen. Det er godt, og det sker tilmed i en tid, hvor en række af vores nabokommuner heriblandt Stevns går den anden vej.

Alle i byrådet har tilkendegivet, at de er tilfredse med opkvalificeringen af området. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke fremover skal investeres i børnene. Vi skal fortsat have en agenda, der højner vores dagtilbud og børnelivet generelt.

Til sidst spørger du, hvorvidt vi for enhver pris vil have en skattelettelse, eller om vi ikke hellere skulle bruge pengene i fællesskab på at hjælpe vores børn. Vi skal ikke have skattelettelser for enhver pris. Men, når vi udfylder vores serviceramme, og der stadig er penge tilbage, så er det rettidig omhu at give borgerne deres tjente penge tilbage.