Skrevet af : Mikkel B. Dam, Byrådsmedlem i Faxe, Liberal Alliance

Vi bør i Faxe Kommune gå forrest med en holdningsændring i vores kommunikation, når det gælder kommunens skattefinansierede tilbud.

Som erhvervsdrivende skal du være påpasselig med at bruge ordet gratis i din markedsføring. Det skal du fordi, at forbrugerombudsmanden har slået det helt fast, at det er vildledende markedsføring at bruge ordet gratis, hvis ikke dit produkt eller din ydelse reelt er gratis.

I kommunerne er det dog en helt anden sag. Her kastes der rundt med ordet gratis, og heller ikke i Faxe er det nogen undtagelse. Tager du en enkelt søgning på Faxe Kommunes hjemmeside, så møder du i skrivende stund 945 eksempler på såkaldte “gratis” tilbud.

Gratis vaccinationer, gratis buskørsel, gratis kurser for stressede kvinder, gratis tandlægebesøg, gratis rygestopkursus, gratis støtte og samtale for alkoholramte familier, gratis behandlingstilbud til alkoholmisbrugere, gratis pasningstilbud osv.

Eksempler er der nok af.

Jeg mener, at ordet „gratis” generelt skal erstattes med ordet „skattefinansieret” eller helt undlades, når det gælder tilbud eller ydelser, der reelt finansieres af skatteborgerne.
Det er en værdikamp, hvor målet må være at få os borgere til at tænke og forholde os til, at ingen kommune i Danmark reelt har nogen penge. Altså ikke før borgerne har været på arbejde og betalt deres skat – og endvidere virksomhederne, har betalt de afgifter, de bliver pålagt.

Faxe kommune er som andre kommuner ikke bare en glad og gavmild giver. Bag finansieringen af disse mange tilbud gemmer sig hårdt arbejde. Lad os få gjort op med denne illusion.