Skrevet af : Kenneth M. Nielsen, Bestyrelsesmedlem, Liberal Alliance

Jeg fulgte som vanligt med i byrådsmødet via www.kommune-tv.dk, og torsdag aften var i mine øjne ikke synderligt sindsoprivende. Dog vil jeg gerne lige knytte et par kommentarer til punkterne og min opfattelse af demokratiet og det politiske arbejde i Faxe Byråd.

Liberal Alliances Mikkel Dam havde ønsket finansieringen af oprettelsen af vagtordning til rottebekæmpelsen taget op til genbehandling i byrådet.

Årsagen til dette skyldtes, at der var givet forkerte oplysninger fra administrationen om hvorvidt man skal finansiere det som brugerbetaling eller om det er noget man kan gøre.

Det var oplyst, at det skal man, men sagen er den, at det er muligt for kommunen at finde finansiering inden for budgettet og ikke hæve brugerbetalingen.

Da der skulle stemmes om optagelse af punktet på dagsordnen kunne enhver ved selvsyn konstatere, at et flertal i byrådet finder det ok at basere sine beslutninger på fejlagtige oplysninger, ja tidligere borgmester Knud Erik Hansen (S) mente sågar, at der ikke var tale om fejl, eller i hvert fald kun ligegyldige fejl. Den lader vi lige stå lidt!

Jeg vil mene, at en beslutning altid skal tages på et oplyst, fagligt og korrekt grundlag, hvilket ikke har været tilfældet her.

Jeg har læst og har stor forståelse for, at man i Faxe Kommune har fravalgt elbiler i den kommende periode, hvor der skal leases nye biler. Det begrundes med, at der i kommunen skal køres lange afstande og derfor er en elbil med begrænset rækkevidde ikke en option og tillige er elbiler stadig dyrere end konventionelle forbrændingsbiler.

Det miljømæssige og/eller klimamæssige aspekt vil jeg lade ligge for en stund, det tager min kollega Birger Holm Brøndberg sig af. Men jeg vil dog lige knytte en kommentar, for jeg kunne jo ikke undgå at høre SF’s Henrik Friis tale varmt for elbiler og vedvarende energi. Men hvad ankommer han selv i til byrådsmøderne?

Blot et par observationer, som jeg syntes ikke burde stå hen i det uvisse, og nå ja, så er jeg faktisk i tvivl om, hvorvidt Nellie Bradsted stemte imod eller for at punktet om rottebekæmpelse skulle på dagsordnen, da hun flimrede rundt i salen, da dem der stemte for skulle rejse sig.