Debatmøde: Kloakering / spildevandsrensning i det åbne land

Debatmoede

Den 8. november 2016 afholdt Liberal Alliance Faxe et debatmøde om spildevandsrensning i det åbne land. 

Det er en sag, der påvirker 40.000 husstande i Danmark, heraf 1.800 i Faxe Kommune. 
På det tidspunkt, hvor mødet blev afholdt var der stadigt 1.455 husstande i kommunen, der ikke havde fået udført spildevandsrensning. 

Mødet blev afholdt i Skuderløse Forsamlingshus, og allerede en uge før var alle 100 pladser booket og der var mange, der gik forgæves.

Formålet med mødet var at se nærmere på det juridiske grundlag for at pålægge kommunens borgere krav om at udskifte deres spildevandsløning på baggrund af modelberegninger.

Denne løsning har Faxe Kommune gang på gang fastslået er den eneste lovlige mulighed.

Den holdning vil vi i Liberal Alliance gerne udfordre ved at indvitere en kommune, der har gjort det helt anderledes.

Kostbar kloakering

Det er dyrt at få lavet nyt spildevandsanlæg! 

Det koster typisk mellem 80-120.000 kroner i anlægsomkostninger.
For en del løsningers vedkommende så kommer der også løbende driftsomkostninger på tusindvis af kroner. 

Det er en uoverskuelg sum for mange boligejere i billige huse i landområderne. 

I Faxe Kommune har man sendt påbud til alle ejendomme, der ligger i zoner hvor vandmiljøet karakteriseres som særligt følsomt. Påbuddet rammer alle ejendomme, der ikke har opført et godkendt rensningsanlæg i BBR-registeret. 

Påbuddet er uafhængigt af, om der er målbar forurening eller ej. Der gives ikke dispensation fra påbuddet. 

Slagelsemodellen

I Slagelse Kommune har et enigt byråd fra SF til Dansk Folkeparti valgt at bakke op om en løsning, hvor det kun er de ejendomme, der beviseligt udleder forurening, der skal have skiftet deres spildevandsløsning. 

Det har man gjort ud fra forvaltningsretslige regler om proprotionalitet og officialprincippet. 

I videoen kan du se Villum Christensen forklare om baggrunden for Slagelsemodellen (du finder afsnittet om forvaltningsret ved at hoppe frem til 17:00 i videoen)

Lovgivning om spildevandsrensning

Til at kaste lys over det juridiske aspekt fik vi hjælpe fra Nikolaj Schulz, der er chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Det var en lærerig og underholdende omgang, hvor vi blev guidet rundt i EU ret, højesteretsdomme og borgernes retssikkerhed. 


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.