Faxe Kommunes notat om spildevandrensning. November 2016

faxe

Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune kunne ikke blive enige om en tilføjelse til den nye spildevandsplan. 
Eli Jacobi Nielsen (O) havde stillet forslag om en tilføjelse: Der vil ikke ske nogen indsats omkring disse vandløb før et tilstrækkeligt datagrundlag foreligger. 
Det betyder på almindeligt dansk, at der skal foreligge målinger af forureningen før kommunen kan pålægge borgerene at lave ny spildevandsløsning. 

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Dansk Folkeparti, Venstre og Borgerlisten bakkede op om tilføjelsen og dermed skal sagen behandles i byrådet. 

Du kan se det notat, som Faxe Kommunes administration har lavet som rådgivning til byrådet nederst på siden. Det er ganske underholdende. 

Liberal Alliance Faxe bemærker blandt andet: 

> Punkt 1. Administrationen fastholder, at modelberegningerne er den mest almindelige løsning og derfor det bedste. Man ønsker ikke at undersøge andre løsninger - se også punkt 7.

> Punkt 2. Administrationen gør opmærksom på, at kommunen skal betale for målingerne og derfor må 'ændre prioriteringer' - altså finde pengene et sted på budgettet og derfor er der nok noget, som man ikke får råd til (sjovt nok tænker man ikke på at borgerne også må 'ændre prioriteringer' når de rammes af en udgift på 80-120.000 kroner)

> Punkt 3. Administrationen frygter, at 'hvis indsatserne ikke opfylder målene vil der med rette kunne stilles spørgsmål til, hvorvidt det er ansvarlig brug af skattekroner'.

Er det ikke et dejligt eksempel på 'Magtens Sprog'? Kan du umiddelbart forstå, hvad der står - eller skal du lige læse det en ekstra gang?

Vi ved faktisk ikke, hvad det betyder, men måske bliver vi klogere ved byrådsmødet. Vi kan i øvrigt ikke forstå, at almindelige mennesker skal lære at forstå administrationssprog for at kunne læse referater og notater fra kommunen. Ville det ikke give mere mening, at kommunens medarbejdere skrev i et sprog, som alle kan forstå?

> I punkt 4+5+6 fastholder kommunen at alle ejendomme forurener og det har de ikke ret til.
På debatmødet i Skuderløse hørte vi, at ejendomme, der kan dokumentere at de IKKE forurener, også skal betale.
Den slags detaljer forholder man sig ikke til i Faxe Kommunes administration. 

> Punkt 7. Nu bliver det sjovt! Administrationen gør opmærksom på, at Faxe Kommune kan risikere at blive retsforfulgt af borgere, der allerede har gennemført spildevandsrensning hvis man skifter grundlag for krav til spildevandsrensning. Har administrationen mon overvejet, at der stadigt er 1.455 husstande, der ikke er kloakeret og at de også kan lægge sag an mod kommunen for at sende et påkrav uden retslig hjemmel? 


Er Slagelsemodellen ulovlig?

Faxe Kommune fastholder som sagt, at Slagelsemodellen er ulovlig selv om den har været eksekveret i et par år uden at Miljøministeriet har fundet grund til at gribe ind.

Målinger viser, at vandmiljøet er i bedring og har det fint.
Selv Dansk Naturfredningsforening har ikke fundet anledning til at påklage forholdene.
Dermed må man sige, at Slagelsemodellen fungerer til alles tilfredshed. 

Til gengæld er der ingen borgerklager i Slagelse og der er oven i købet et 100% enigt byråd fra SF til Dansk Folkeparti, der bakker op om spildevandsløsningen. 

Gad vide, hvad det betyder for kommunens økonomi, at man ikke konstant ligger i kamp med sine borgere?
Gad vide, hvad det betyder for arbejdsglæden blandt medarbejderne i afdelingen for teknik- og miljø?


Kom til byrådsmøde i Faxe Kommune

Det sker torsdag d. 17. november. 
Byrådsmødet begynder klokken 18.30 i den nye byrådssal på Søndergade 12 i Haslev (gymnastiksalen ved det tidligere seminarium)

Vi håber, at så mange som muligt vil møde op og tilkendegive deres mening om den nuværende løsning med modelberegninger. 

Har du ikke mulighed for at deltage i byrådsmødet, så er det muligt at følge begivenhedernes gang på live web-tv direkte fra byrådssalen.
Du finder Faxe Kommunes webTV-kanal HER

Spildevandsplan notat 1spildevandsrensning notat 2Faxe spildevandsrensning 3


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.