Invitation til debatmøde om kloakering i det åbne land

Afholdes d. 8. november klokken 19-21 i Skuderløse Forsamlingshus, Skuderløse Bygade 28B, 4690 Haslev. Deltagelse er gratis. Plads bestilles via linket nedenfor, så vi véd, hvor mange stole vi skal stille op. 
Der er mulighed for fællesspisning med forudbestilt smørrebrød fra Bergs Corner til 12 kroner pr styk. Liberal Alliance Faxe giver en vand/øl/glas vin til maden. 


1.800 husstande i Faxe Kommune bliver pålagt omkostninger til at anlægge ny kloak - uanset om deres spildevand er forurenet eller ej.

Det drejer sig om boliger, der ligger i det åbne land og som har en beliggenhed i nærheden af sårbar natur. 

Det er den enkelte familie, der skal betale for at anlægge spildevandsrensningen og den fremtidige drift. Der er ofte tale om beløb på cirka 100.000 pr husstand + løbende omkostninger på flere tusind kroner om året. 

Påbuddet om kloakering i det åbne land er en del af regeringens vandmiljøplan, som kommunerne skal sørge for bliver overholdt. 

Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner vælger at håndhæve dette påbud. 

Centerchef for Plan & Miljø i Faxe Kommune, Thorkild Lauridsen, kommer og fortæller om, hvorfor de har valgt en løsning, der rammer alle husstande indenfor visse demografiske rammer - uden hensyntagen til hvordan den enkelte ejendomms spildevandsrensning er vedligeholdt og om der overhovedet udledes forurening fra boligen. 


Efter mødet: Se PowerPoint slides fra debatmødet HER


Slagelse-modellen

I Slagelse Kommune laver man i stedet konkrete målinger på de enkelte husstandes udledning af spildevand.

De ejendomme, der har spildevand, der lever op til lovens krav, kan beholde deres nuværende rensningssystem. 
Ejendomme, der udleder spildevand, der er forurenet skal etablere nyt rensningssystem så vandmiljøet ikke forurenes. 

En af hovedkræfterne bag Slagelse-modellen er Villum Christensen, der kommer og fortæller om, hvilke erfaringer man har gjort indtil videre samt hvordan Slagelse Kommune har håndteret både de praktiske og juridiske udfordringer ved løsningen. 


Hvad siger loven?

Der var oprindeligt annonceret et indlæg om mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved de forskellige typer af spildevandsrensningsanlæg. 

Vi har i stedet fået mulighed for at få en af Danmarks mest erfarne jurister indenfor området til at komme med et indlæg og svare på spørgsmål.

Nikolaj Schulz er chefjurist i Bæredygtigt Landbrug og tidligere ansat i Miljøministeriet.


Spørgsmål og debat

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. 

Bestil din gratis billet og evt. smørrebrød HER


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.