PowerPoints fra debatmødet om spildevand i det åbne land

Her finder du præsentationsmaterialet fra debatmødet om spildevand i det åbne land d. 8. november 2016.

Du finder præsentationsslides fra Nikolaj Schulz, chefjurist hos Bæredygtigt landbrug og Thorkild Lauridtsen, centerchef for Teknik & Miljø i Faxe kommune. 

Villum Christensen brugte papir/flipover ved fremlæggelsen.


Slide nr. 1

Juridiske aspekter ved påbud om renseløsninger i det åbne land

Nikolaj Schulz, chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug 

Spildevand i aabent land jura


 

 

Slide nr. 2

spildevand i abent land lovgivning


Slide nr. 3

Kloakering i aabent land regler


Slide nr. 4

Kloakering i aabent land lovgivning


Slide nr. 5

regler spildevandsrensning


 

 

Slide nr. 6

Kloakering aabent land

Slide nr. 7

regler kloakering aabent land 

Faxe Kommune - oplæg ved debatmøde om spildevandsrensning i åbent land

Thorkild Lauridtsen, centerchef Teknik & Miljø i Faxe Kommune
Slide nr. 1

Faxe kommune 1


Slide nr. 2

Faxe Kommune spildevandsloesning


Slide nr. 3

Faxe Kommune kloakering


Slide nr. 4

Faxe kommune forurening


 

Slide nr. 5

Faxe kommune spildevandsloesning aabent land


Slide nr. 6

Faxe kommune paabud kloak

Slide nr. 7

Faxe kommune spildevandsrensning i aabent land


Slide nr. 8

Faxe kommune kloakering i aabent land


Slide nr. 9

Faxe kommune paabud spildevandsrensning


Slide nr. 10

Faxe kommune paabud


Slide nr. 11

Faxe kommune paabud kloakering


Slide nr. 12

Faxe kommune paabud spildevandsloesning


Slide nr. 13

Faxe kommune rensning spildevand


Slide nr. 14

Faxe Kommune rensning kloak


Slide nr. 15

Faxe kommune spildevand kloakering


Slide nr. 16

Faxe Kommune rensning af spildevand

Slide nr. 17

Faxe kommune rensning af kloak


 

Slide nr. 18

Faxe kommune ulovlig praksis

  

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.