Åbent brev til Faxe Kommune – Spildevand i det åbne landNedenstående brev er sendt til Borgmesteren, Kommunaldirektøren, Formanden for Teknik og Miljø samt Center Direktøren på området.

Vi håber at de vil svare på vores spørgsmål!

Liberal Alliance Faxe har i knapt et år arbejdet med spildevandsplanerne i Faxe Kommune samt kloakeringen i det åbne land. Det har flere gange været drøftet, om det er muligt at baserer påbud om kloakering på et faktuelt grundlag istedet for metoden, hvor påbud udstedes på baggrund af model beregninger og antagelser.

Det ligger Liberal Alliance Faxe meget på sinde, at der ikke pålægges borgerne i Faxe Kommune unødige omkostninger samtidigt med, at vi selvklart skal passe på miljøet.

Endvidere undrer det Liberal Alliance Faxe, at Økonomiudvalget meget belejligt har valgt at rykke det planlagte udvalgsmøde fra den 9. nov. til den 8. nov, hvor der er annonceret debatmøde om kloakeringen.

Kommunaldirektøren og Borgmesteren har udtalt at spildevandsrensningen i det åbne land af juridiske årsager skal gennemføres på baggrund af modelberegninger og ikke efter målinger på de udledte spildevand.

På denne baggrund anmoder vi om at få udarbejdet et juridisk notat (med regelhenvisninger), der redegører for de pligter, der efter sigende gælder.

Her ud over har vi følgende spørgsmål:

1. Er det muligt at imødekomme kravet om kloakering gennem videnskabelige målinger? Dette skal forstås således, at det eventuelt kan dokumenteres, at der ikke er nogen miljøeffekt af kloakering

2. Kan indgrebet være så intenst, at der er tale om ekspropriation? a. Hvilke kriteriet bør kommunen i givet fald operere med?

3. Hvor store omkostninger til etablering forventer kommunen, at der samlet set skal bruges på kloakering efter de nye regler i kommunen?

4. Hvilken miljøeffekt formodes kloakeringen at give i kilogram og for hvilke stoffer?

5. Hvad er prisen pr. kilogram af de pågældende stoffer?

6. Hvad er konsekvensen, hvis kommunen modsætter sig kravet?

7. Er reglerne en implementering af hele eller dele af EU-regler. a. Hvis ja, hvilke regelsæt?

Endelig skal vi udbede os at svar er os i hænde senest den onsdag den 2 November 2016

Med Venlig Hilsen

Liberal Alliance Faxe

 


Du kan se artiklen online HER og HER


 

 

Tags: LA Faxe mener, Kernevelfærd

Udskriv E-mail


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.