Mathilde Holmer

MathildeSHFødt i 1981

HR/personaleudvikling hos WSP Parsons Brinckerhoff A/S, der er en globalt rådgivende ingeniørvirksomhed

Næstformand i den frivillige borgerforening Netværk Rønnede og tovholder på det nye aktivitetsområde Firkløveren.

Kandidat til kommunalvalget i 2017


Jeg bor i Rønnede og min familie består af mine to drenge og jeg. Jeg er fraskilt alenemor. 

Jeg havnede lidt tilfældigt i Rønnede. Det var den klassiske historie med kærligheden som hovedperson. Selv om ægteskabet ikke holdt, så føles Rønnede stadigt som mit hjem og jeg holder utroligt meget af både byen, naturen og ikke mindst det kæmpe netværk af dejlige, rummelige mennesker - og jeg kan slet ikke forestille mig at flytte fra Rønnede igen. 


Hvorfor engagere sig i lokalpolitik i Faxe Kommune?

Det korte svar er: Fordi jeg ikke kan lade være! 

Der er meget godt i Faxe Kommune og kommunen har gjort mange gode tiltag de seneste år. Men der er stadigt meget, jeg savner. 

Jeg er typen, der bare ikke kan lade være med at spørge 'hvorfor?' og 'kan det passe?' og 'kan det nu være rigtigt?' og 'kan vi ikke gøre det bedre?' - og er jeg ikke tilfreds med svaret, så finder jeg som regel selv en vej til at tackle udfordringen. 

Vi har en fantastisk kommune med utrolige muligheder for både borgere og virksomheder. 


Hvorfor Liberal Alliance? 

Liberal Alliance er det parti i dagens Danmark, der bidrager med mest sund fornuft - ganske enkelt. 

Deres politik er nem at forstå og de bygger deres økonomiske modeller på finansministeriets tal og vejledninger fra de økonomiske vismænd. Ikke på mavefornemmelser og meningsmålinger. 


Tre vigtige lokale mærkesager?

Liv i lokalsamfundene

Skoler og sociale aktiviteter er grundlaget for livet i de mindre byer. Serviceforringelserne skal stoppes og de lokale initiativer skal understøttes. 

Stærke lokalsamfund tiltrækker nye indbyggere - og nye indbyggere giver flere skatteindtægter i kommunekassen. 

Der er så utroligt mange ildsjæle og foreninger rundt om i lokalsamfundene. Ved at give de frivillige en hjælpende hånd kan vi skabe positive forandringer og solide netværk på tværs af kommunen. Det behøver hverken at koste mange penge eller personaleressourcer hos kommunen. Vi kan komme langt med hjælp-til-selvhjælp, så foreningerne for eksempel kan lære at fundraise.

Kommunen kan også hjælpe med at skabe erfaringsudvekslingsgrupper, så klubber, forsamlingshuse og foreninger kan lære af hinandens succeser på tværs af kommunen. 

Skolerne er meget centrale lokalsamfundet. Her bliver børn og voksne engageret i hinandens liv. En god og velfungerende skole giver familierne et solidt fundament og jeg vil gøre mit for at der ikke bliver nedlagt flere skoler og at vi får udarbejdet en løsning, så klasserne ikke bliver splittet op i udskolingsårene. Det er simpelthen ikke ok at flytte teenagere væk fra deres klassekammerater for at spare lidt på skolebudgettet! 

Jeg har i det frivillige arbejde oplevet, at samarbejdet med Faxe Kommune har været tidskrævende. Det har taget flere måneder at få den formelle tilladelse til at gå i gang med etableringen af aktivitetsområdet Firkløveren selv op projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen. 

Mere velfærd for pengene

Kommunen skal forvalte borgernes penge med omhu. Spild af penge er en hån mod skatteborgerne.

Hver gang vi bruger en kroner på 'nice to have' bliver der en krone mindre til de vigtige opgaver i kommunen: Kernevelfærd, afdrag på gæld samt udvikling af erhverv og landdistrikter. 

Et af de oplagte steder, hvor jeg synes vi skal kigge på udgifterne er kommunens udgifter til konsulenter og freelancere. Faxe Kommune har en af landets langsomste byggesagsbehandlinger og en del af opgaven løses af eksterne konsulenter, der får en meget høj timeløn i forhold til de fastansatte. Det er spild af penge, for vi har tydeligvis brug for ekstra hænder til at løfte opgaven med at ekspedere de her sager. 

Et andet eksempel på spild af penge er når Faxe Kommune bruger et sekscifret beløb på at hyre et københavnsk kunstkonsulenthus til at fortælle os, hvilken form for kunst, der er 'fin' nok til at udsmykke rundkørslen ved Faxe - selv om vi har et kommunalt kunstudvalg og der var flere lokale kunstnere, der bød ind på opgaven. Kunstnerne havde dog ikke den rette akademiske uddannelse til at gå gennem de københavnske kunstkonsulenters nåleøje, så nu bruger vi 90.000 kroner på at få tre tilstrækkeligt uddannede kunstnere til at lave 3 skitser, som vi måske - måske ikke? - finder penge til at realisere som rundkørsleskunst. 

Et tredie eksemple er, når Faxe Kommune vælger at købe løsninger, der hverken er kernevelfærd eller i sammenhæng med de øvrige aktiviteter/samarbejder, som kommunen har etableret. Et eksempel er kultur-app'en som vi bruger mere end 350.000 kroner på. Det ville være naturligt at lave sådan en app sammen med turistsamarbejdet i Visit Sydsjælland-Møn, men her går Faxe Kommune enegang. App'en koster skatteborgerne mere end 350.000 kroner. Det er svært at retfærdiggøre sådan en udgift. 

Generelt set skal kommunen så vidt muligt købe lokalt af den simle grund, at så bliver pengene i kommunen. Vi har masser af kompetente lokale virksomheder, der kan løfte rigtigt mange opgavere og hvis kommunen havde mere fokus på at udnytte de lokale ressourcer, så ville det være til alles fordel.

Erhvervslivet i fokus

Hos Liberal Alliance har vi fokus på det private erhvervsliv. 

Jo flere arbejdspladser, vi skaber her i kommunen - jo mere tillokkende er kommunen for tilflyttere. 

Her i Faxe Kommune har vi de ideelle betingelser for at skabe rammerne for et godt erhvervsliv i rigtigt mange brancher, og det skal udnyttes effektivt og konstruktivt. 


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.