Richardt Radek Larsen

RichardtSHFødt i 1981
IT-Supporter

Formand for Skuderløse Forsamlingshus.

Sekretær i Liberal Alliance Faxe.
Tidligere spidskandidat for Liberal Alliance i Ballerup. 


Jeg bor sammen med min hustru Tina i Skuderløse i et kollektiv. Ialt er vi 4 voksne beboere og en kat. 

Oprindeligt kommer jeg fra Skovlunde i Ballerup Kommune.
Jeg er uddannet folkeskolelærer i dansk, historie og samfundsfag og har undervist i 15 år. 
Det meste af mit arbejdsliv har jeg brugt på at formidle IT som supporter og foredragsholder om hensigtsmæssig brug af IT i skoler og institutioner for blandt andet KMD og Professionshøjskolen UCC. 


Vi tog springet fra Københavns Vestegn til landsbylivet i 2014.

Det var drømmen om det enkle liv på landet, det nære lokalsamfund og ønsket om at have rum til at udleve de muligheder livet byder på, der trak os til Skuderløse. 

Vi købte vores Morten Korch-idyl i 2014 og er faldet rigtigt godt til i det lille samfund. 


Hvorfor engagere sig i lokalpolitik i Faxe Kommune

Demokratiet er et privilegium og en gave - og vi har allesammen et ansvar for at deltage aktivt. Vi må aldrig tage demokratiet for givet! 

Jeg stiller op til byrådet for at gøre en forskel. Jeg ønsker en Faxe Kommune, der tør gå nye veje og blive en magnet for iværksættere og selvstændige. 

Byrådet skal både have styr på de brede perspektiver og store linjer, men også for mangfoldigheden og friheden til at borgerne lever det liv, man ønsker. 

Jeg vil som byrådsmedlem stå for at respektere borgerne og så vidt muligt give mulighederne fri.
Jeg ved ikke hvad der er bedst for andre mennesker, og derfor giver det ikke mening at prøve at styre andres liv med regler og love, så valgfrihed vil virke bedre for borgerne.
Typisk vil det gøre det sværrere for kommunen, men det er et offer jeg er villig til at lave.


Hvorfor Liberal Alliance

LAs tror på det enkelte menneske, på individet. Vi er selv eksperter i vores eget liv. Mennesker passer ikke altid ind i skemaer og regneark. 

Det er et parti, der tør adressere de alvorlige udfordringer som Danmark har og som tør slagte de hellige køer.

Det er også et parti, der IKKE putter mennesker i kasser efter race, køn, religion, seksualitet eller andet diskriminerende. 

Rent praktisk er det også det eneste parti, der har en gennemarbejdet økonomisk plan for at skabe vækst i Danmark. Vi bliver nødt til at have styr på pengene! Ellers sender vi bare regningen videre til vores børn og børnebørn. 


Tre vigtige lokale mærkesager?

Liv i lokalsamfundet

Faxe Kommune har ca. 35.000 indbyggere.
Haslev er måske Danmarks mindste storby med 11.000 indbyggere.
Resten af os bor rundt om på landet og i bysamfund med mindre end 4.000 indbyggere. 

Jeg ser de små samfund som en ressource. Det var netop det aktive landsbyliv, der fik os til at flytte fra Ballerup til Skuderløse.

Der er en helt særlig værdi i at mødes med resten af samfundet til koncert i forsamlingshuset eller til standerhejsning i boldklubben. Vi kender naboerne og interesserer os for deres liv, med respekt for hinandens privatliv. 

Vi skal udvikle landdistrikterne - ikke afvikle dem.
Det duer ikke, at hverdagen bliver alt for kompliceret for børnefamilier, ældre og svage personer fordi der hverken er offentlig trafik, borgerservice, skoler eller andre servicefunktioner tilbage. 
Vi skal aktivt fjerne regler som virker for nogen, men hæmmer andres liv. Også når det bare ville være nememre at tvinge de få til at rette ind efter flertallet.

Det er vigtigt, at der er god, stabil internetforbindelse og mobildækning, så det er muligt at drive virksomheder og etablere hjemmearbejdspladser i de små samfund.

Det er vigtig, at det bliver lettere at få godkendt boliger til Flexboliger, så f.eks. københavnere kan købe husene og bruge dem som feriebolig. Flere Flexboliger vil skabe meromsætning i de lokale virksomheder og gøre det lettere at sælge husene til en god pris. 

Det er vigtig, at kommunen styrker foreningslivet, instituioner og virksomhederne i yderområderne. Når stressede byboere kigger efter et sted at købe hus vægter det aktive lokalsamfund meget højt så derfor skal vi styrke samarbejdet f.eks. kommunes forsamlingshuse og grupper af lokale foreninger. 

Det vil også give mening at lempe lokalplanerne i visse områder, så det i højere grad bliver muligt at drive f.eks. en mindre håndværksvirksomhed hjemmefra.

Styrk erhvervslivet

Faxe Kommune har et enestående stort opland og på en time i bil kan vi komme fra København i øst til Korsør i vest.
Vi kan komme til Holbæk, Ringsted, Roskilde, hele Storkøbenhavn, Køge, Næstved og Maribo.
Ingen i Danmark har et større opland end vi har og vi har endda en motorvej tværs igennem kommunen. Det er ren luksus!

Derfor er Faxe Kommune det idéelle sted at slå sig ned, hvis man er selvstændig - uanset om man er håndværker, har en servicevirksomhed eller driver en handelsvirksomhed. 

For at sætte gang i væksten skal rammevilkårene skal forbedres, sagsbehandlingstiderne skal ned og bureaukratiet skal nedbringes til et absolut minimum. 

Kommunen skal så ofte som overhovedet muligt bruge lokale virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere når det giver mening. Man skal udnytte flesibiliteten i udbudsloven. 

Det virker fjollet at bruge 100.000 på et københavnsk kunstkonsulentfirma, der skal udpege kunstnere med den rette akademiske baggrund til at give tilbud på pynt til en rundkørsel når lokale kunstnere, virksomheder og håndværkere byder ind med helt gratis løsninger. 

Frihed til fornyelse

Danmark er et smukt land, og vi har både flotte skove, smukke marker og dejlige strande og kyster. 

Vi skal tillade hinanden at nyde vores land, og det gælder også dét at kunne bygge nyt ved dele af vores kyster og andre skønne naturområder. 

Hvis man bygger med omhu kan man for eksempel godt opføre hoteller og sommerhuse langs dele af kysten - og på den måde være med til at fremme turismeerhvervet og livet i de små samfund.


 

Vi har brug for din hjælp

Kom og vær med Med

Liberal Alliance Faxe er en lokalforening i kraftig vækst og med et stærkt sammenhold.

Vil du gerne have mere frihed og gang i væksten i Faxe Kommune?
Vil du have mere nærdemokrati?
Vil du gerne være en del af et netværk med klare liberale værdier?

Så støt Liberal Alliance med et medlemsskab, en donation eller hjælpende hænder.